Immigration Police เวอร์ชันภาษาไทย

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดย Fabulous TV Pattaya และ Fabulous 103FM ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนด้วยความถูกต้อง ในนามของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้ขอให้ทางบริษัทสื่อ Fabulous Pattaya Media Group ทำการเผยแพร่การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว(ที่ไม่ใช่คนไทย) เพื่อให้ข้อมูลแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม ผู้เช่าคอนโด รวมไปถึงผู้ที่อาศัยในบ้านส่วนตัว ทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยร่วม

FOR ENGLISH Version click HERE

ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติและเพื่อการช่วยเหลือสถานทูตต่างๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ค้างคืนในถิ่นที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จึงทำมีการขอความร่วมมือมาเพื่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถค้นหาทุกคนในประเทศได้อย่างง่ายดาย

ข้อบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการเข้าเมืองในประเทศไทยมาตรา 37 และมาตรา 38 พ.ศ. 2522

 มาดูกันว่าข้อบังคับนี้มีผลต่อคุณอย่างไร

หากคุณกำลังเปิดบริการ โรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือปล่อยคอนโดให้นักท่องเที่ยวเช่า คุณควรไปลงทะเบียนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแจ้งข้อมูลที่อยู่ของผู้เข้าพักที่เข้าอยู่ทุกรายอย่างสม่ำเสมอ หากคุณยังไม่เคยมีการเข้าแจ้งต่อฝ่ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คุณหรือตัวแทนของคุณควรจะเริ่มดำเนินการดังกล่าว

ค่าปรับสำหรับการไม่ลงทะเบียนให้ผู้เข้าพักตามที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าว สามารถปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ต่อจำนวนครั้งที่กระทำผิดหรือต่อรายผู้เข้าพัก

ตามกฎหมาย โรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือคอนโดที่ปล่อยเช่าระยะสั้น(ต่ำกว่าหนึ่งเดือน) ต้องรายงานและอาจจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างการดำเนินงานของโรงแรม การปรึกษาทนายความของคุณเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงแรมอาจเป็นทางที่ดีที่สุด

ด้วยความมุ่งประสงค์ของกฎหมายนี้ ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ที่นี่อย่างถูกต้องเป็นระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวหรือคอนโดส่วนตัว จะถือว่าเป็นเจ้าบ้านทันที รวมไปถึงคู่ครองหรือภรรยาที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

และภายใต้กฎหมายไทยที่มีอยู่ เจ้าบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยที่เข้ามาพักอยู่ในบ้านของตนต่อสำหนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ บางพื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ก็สามารถแจ้งที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่ใกล้ที่พักนั้นๆ

 นั่นหมายความว่าหากคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวมาเยี่ยม แม้ว่าจะพักเพียงแค่คืนเดียว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานการเข้าพักของผู้มาเยี่ยม พร้อมให้ข้อมูลระยะการเข้าพักแก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เราจะมาดูที่วิธีการรายงานผู้เข้าพักในบ้านของคุณ….แต่ตอนนี้ขอพูดถึงประเภทของผู้เข้าพักและข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง…

ผู้เข้าพักชั่วคราว อาจเป็นสมาชิกในครอบครัวจากต่างประเทศที่มาเที่ยวในวันหยุด และได้แจ้งที่อยู่ให้แก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินและเป็นหน้าที่ของบุคคลต่างด้าว ตรงนี้จะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าบ้านที่จะต้องรายงานแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพวกเขาจะเข้ามาพักอาศัยอยู่กับคุณ

 หากพวกเขาย้ายไปอยู่ที่อื่น เช่นรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะต้องรับผิดชอบในการรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพวกเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่นั่น ถ้าหากพวกเขากลับมาพักที่บ้านของคุณ คุณจำเป็นจะต้องรายงานว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่กับคุณอีกครั้ง เนื่องจากพวกเขาจะได้รับการจดทะเบียนและมีข้อมูลรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาจากที่อื่นก่อนหน้าที่จะกลับมาอยู่กับคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าพักเมื่อพวกเขาจะออกเดินทางออก เนื่องจากสนามบิน ชายแดน หรือสถานที่ถัดไปที่พวกเขาเข้าพัก จะเป็นผู้สร้างบันทึกข้อมูลนั้นให้คุณเอง

โปรดจำไว้ว่า ทุกครั้งที่มีชาวต่างชาติมาเยี่ยม คุณจะต้องลงทะเบียนให้พวกเขาไปยังที่อยู่ของคุณภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าพัก เว้นแต่วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ

ข้างต้นคือสำหรับผู้เข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยว มาลองดูกันว่าสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีถิ่นพำนักระยะยาวในประเทศไทย หรือถือวีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแต่งงาน, Non B Non O หรือใบอนุญาตที่คล้ายกัน จะต้องทำอย่างไร…

เอาเป็นว่าชาวต่างชาติท่านนั้น ได้จดทะเบียนหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยแล้ว ส่วนหนึ่งของการรายงานทุก 90 วันที่ชาวต่างชาติทุกรายจำเป็นต้องทำ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะรวมถึงการยืนยันที่อยู่ปัจจุบันให้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าเขาอาศัยอยู่ในบ้านของเขา เขาก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง

แต่หากมีแขกผู้เข้าพักชาวต่างชาติที่จะมาพักในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพฯ หัวหิน เชียงใหม่ หรือเขตจังหวัดไหนก็ตาม จะต้องลงทะเบียนกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันเดินทางมาถึง และอย่างที่กล่าวไว้คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าพักเมื่อพวกเขาจะออกเดินทางออก

การลงทะเบียนของพวกเขาเพื่อเข้าพักในบ้านของคุณ ไม่ส่งผลต่อสถานะวีซ่าของพวกเขาหรือที่อยู่จริงของพวกเขาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพวกเขาเพียงแค่ยืนยันตามปกติเมื่อเข้าไปรายงานตนเอง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน

โปรดจำไว้ว่าความรับผิดชอบในการแจ้งผู้เข้าพักจะอยู่ที่เจ้าบ้าน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เข้าพักที่จะต้องลงทะเบียน และการไม่แจ้งผู้เข้าพักจะถือเป็นความผิดของเจ้าบ้านซึ่งจะต้องมีการเสียค่าปรับในส่วนนั้นด้วย

ดังนั้น ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจำเป็นต้องลงทะเบียนให้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย เพื่อให้เขาพักในบ้านของเราได้อย่างถูกต้อง ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสถานะวีซ่าจะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น เรามาดูกันว่าวิธีลงทะเบียนต้องทำอย่างไร..

สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลในเอกสารที่เราจัดให้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารนั้นได้จากเว็บไซต์ ฟอร์มเอกสารชื่อ TM 30 อยู่ในรูปแบบไมโครซอฟท์เวิร์ด เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถกรอกข้อมูลง่ายๆ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารใดๆแนบ ใช้แค่เฉพาะรายละเอียด เช่นหมายเลขหนังสือเดินทาง

ฟอร์มเอกสาร TM 30 สามารถส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ ผ่านอีเมล หรือคุณสามารถนำไปส่งด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จอมเทียน ซอย 5

เพื่อสรุป หากคุณมีแขกต่างชาติจะมาเข้าพักค้างคืนในบ้านของคุณ คุณควรกรอกแบบฟอร์ม TM30 แล้วนำไปส่ง หรือส่งผ่านอีเมล ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จอมเทียน ซอย 5

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เมืองพัทยา และตำรวจไทย มีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากมายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในการติดต่ออันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การจับกุม หรือติดต่อผ่านโรงพยาบาล การตรวจสอบจากหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจะเปิดเผยที่อยู่ที่พวกเขารายงานว่าเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขาที่นี้ ผู้มาเยือนประเทศไทยจะลงทะเบียนที่อยู่แรกเมื่อเข้าสู่ราชอาณาจักรโดยสามารถตรวจสอบที่อยู่ดังกล่าวได้จากฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อดูว่าผู้เข้าพักได้รับการจดทะเบียนจากโรงแรม คอนโด หรือเจ้าบ้าน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าบ้านชาวไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและต้องรับผิดชอบต่อการปรับเท่ากันหากฝ่าฝืนกฎหมาย การชำระค่าที่พักหรือไม่นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวกับการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น แขกที่เข้าพักทุกรายที่ไม่ใช่คนไทย จำเป็นต้องลงทะเบียนทุกคน

4 Comments on Immigration Police เวอร์ชันภาษาไทย

  1. Excuse me!
    Where is the link to the English version?Do not tell me they are on the page. They are not, check them.

  2. Many thanks for your excellent clarification on guests in your home.

    Can you also please confirm whether or not this rumour is true. I have heard lately if you have a retirement visa & a multiple entry & you return to Thailand after a trip away you must report your arrival to Chonburi within 24 hours, and/or have the agent for your home do it. It seems rather strange given the fact you have passed through immigration at the airport.

    • thansk for your comments. to be honest I will delay replying until i get an answer from Immigration for you. regards the Fab 103 team

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. IMMIGRATION THAILAND and VISITORS IN YOUR HOME | Fabulous 103 FM

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*